Reforma i ampliació d’edifici destinat a Centre Social a Petra

Reforma i ampliació d’edifici destinat a Centre Social a Petra

Al casc antic de la Població de Petra a l’illa de Mallorca, s’intervé en un edifici, inicialment destinat a habitatge, per a la ubicació del nou Centre Social.
La intervenció pretén obtenir un equilibri entre l’enderroc i la construcció de nova planta; es tracta de buidar per reconstruir de forma equilibrada i posar en valor aquells aspectes que la catalogació considera importants.
Es prioritzen les façanes històriques i la nova intervenció adopta un caràcter lleuger on la volumetria proposada preserva el pati interior a més de reestructurar les mitgeres existents.
La proposta planteja espais flexibles i diàfans que permeten la versatilitat en el seu ús al llarg del temps.