Nova Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Concurs 1r PREMI

Nova Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Concurs 1r PREMI

El recent aprovat Pla Urbanístic estableix una ordenació del Campus Sud estructurada en uns eixos perpendiculars i un espai central, afavorint un model per albergar els nous edificis universitaris en una volumetria bàsica de sòcols de dues plantes i torres bloc superiors en altura, generant un espai urbà isòtrop.

A la nova Facultat, l’aulari s’ubicarà al sòcol, bolcat a uns patis inferiors; en el bloc superior es situarà la zona de laboratoris, tot això estrictament modulat en previsió d’una execució per fases al llarg d’un decenni.

Ajustar les escales perceptives de curta i mitja distància, i procurar un edifici amb caràcter, compatible amb el Campus, edificat a partir de la 2a meitat del s.XX, integrat en el nou model urbanístic, han estat algunes de les pautes seguides en la realització del projecte.

1er PREMI del Concurs obert