Nova Escola Bressol La Teixonera
Concurs 2n PREMI

Nova Escola Bressol La Teixonera
Concurs 2n PREMI

L’edificació resultant estableix una vinculació amb el Centre Cívic existent i ofereix una plaça pública, àmplia i pacificada que pugui acollir la vida social dels usuaris i veïns, i l’accés a l’Escola Bressol. La plaça d’Herta Frankel romandrà en el lloc actual com a nou accés i espai vinculat al Centre Cívic.

La volumetria resultant es planteja en sentit perpendicular al carrer de forma que s’aconsegueix una certa permeabilitat entre la ciutat i l’espai verd de l’interior d’illa a més d’una bona orientació de les peces de programa, que permet orientar les aules al Sol del matí, aconseguir uns patis asolellats tot l’any i crear una permeabilitat visual entre el carrer i els jardins i la
Serra de Collserola, a més d’aïllar-se del soroll del carrer (recordem que és un carrer amb pendent ascendent i els vehicles, en especial els autobusos, hi tenen una especial incidència). El plantejament fragmentat de l’edificació també millora la presència del nou centre en front a la comunitat de veïns existent.

L’edificació resultant s’adapta a la topografia existent en ambdós sentits, Nord-Sud i Oest-Est. Aquesta fragmentació i adaptació topogràfica permet que la volumetria s’obri, majoritàriament, cap als patis i alliberar vistes llunyanes per a les aules de l’Escola.

L’escola es desenvolupa en dos nivells: la planta pis, per la qual es produeix l’accés principal, i la planta baixa, amb sortida a l’espai exterior privatiu.

Les zones en pendent s’aterrassen per fer-les accessibles i es divideixen en dues zones; una part es relaciona amb els darreres del Centre Cívic, l’escala mecànica i la plaça cívica i permeten acollir de nou els horts urbans existents. L’altra es vincula a la Llar i es dota de vegetació i paviments diversos creant uns jardins a diferents nivells i complementaris als patis de l’escola.

Es produeix l’accés principal des la plaça d’Herta Frankel, a tots els programes d’usos plantejats mitjançant un porxo exterior, que podrà funcionar amb un horari determinat; aquest espai flexibilitza els usos i afavoreix la concentració i socialització de l’usuari. El programa d’usos de l’espai familiar es vincula a la plaça de forma que es pot fer servir en una franja horària independent.

Es situa un accés secundari, independent per a la cuina i serveis, que connecta la planta baixa a peu pla amb el carrer. Des de l’extrem sud-est del pati de planta baixa, es produeix una sortida d’emergència al carrer. S’ajusten els nivells de la topografia del solar no edificat, per connectar en l’extrem nord-est amb el replà de les escales del C.de Can Besora.