AB nº83. Butlletí de la Demarcació de Barcelona

Primer Premi del Concurs obert d’Avantprojectes pel Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.Complex universitari, residencial i esportiu per a la policia local, bombers i personal d’emergències de Mallorca.

 

Son Ferriol, antic quarter de Son Banya. Client Conselleria de Presidència, Govern de les I. Balears.

pàg. 19-21

informació del projecte AQUÍ