La nova arquitectura de l’habitatge públic

Any: 2002

Edifici de 30 habitatges HPO i aparcament a Palma de Mallorca.

Editat per l’Institut Balear de l’Habitatge.
pàg. 34-35