Nova Centralitat de Valldoreix.
Concurs 1r PREMI

Parc del Complex Esportiu Riu Sec a Cerdanyola del Vallès

Plaça dels Pins, Cala Ratjada

Plaça del Centre Cultural Cap Vermell, Cala Ratjada

Anell Verd de Palma de Mallorca

Front Marítim de Vilanova i la Geltrú.
Concurs 3r PREMI

Modificació Puntual del PGOU de Palma – Sector Llevant. Façana Marítima, Palma de Mallorca

Remodelació Urbanísitica de la zona sud del Campus de la UIB. Concurs 1r PREMI

Portal del Coneixement. Pla de millora urbana de l’ordenació del Campus Sud, Barcelona

9/9