Tanatori a Sant Vicenç de Castellet

Tanatori a Sant Vicenç de Castellet

La construcció del nou tanatori es produeix en un solar que limita amb el cementiri de la localitat. Plantegem l’actuació com si es tractés de l’ampliació del recinte existent; es perllonga el tancament hermètic del cementiri i es defineix un nou recinte de recolliment i privacitat que s’aïlla de l’exterior. Les sales de vetlla i els espais públics s’articulen a través de patis privats que aporten llum, ventilació, i permeten alhora la visió del cel des de l’interior. Aquests patis amb el pas del temps es cobriran de vegetació i generaran un nou paisatge interior.

El sistema constructiu contrasta amb l’existent; es planteja la construcció mitjançant un sistema prefabricat de murs de càrrega de formigó armat i plaques alveolars, grans paraments de vidre i envans lleugers. Circumstància que ens va permetre ocupar la parcel·la en només 4 mesos.

La implantació d’energies passives, amb la ventilació i il·luminació natural a través dels patis, la gran inèrcia tèrmica dels tancaments i la vegetació com a element de filtre solar, ens permet minimitzar l’ús d’elements actius i tecnològics per adequar climàticament l’interior.