Remodelació Urbanísitica de la zona sud del Campus de la UIB. Concurs 1r PREMI

Remodelació Urbanísitica de la zona sud del Campus de la UIB. Concurs 1r PREMI

La proposta d’intervenció en el Campus Universitari de les Illes Balears inclou una reflexió de caire general, un plantejament que provoca la sistematització i incorporació en el conjunt dels trets generals i essencials de l’àrea rural en la què s’ubica.

Es tracta d’establir un sistema viu, adaptable, obert i flexible que permet el seu ús en tot l’àmbit del Campus i que incorpora un espai verd important com a nou plantejament del concepte del nou espai Parc-Campus. Es potencien els valors del paisatge pròxim agrícola i de la zona humida existent,  aprofitant els seus múltiples valors ecològics, paisatgístics i pedagògics.

Les noves edificacions formen part de la mateixa estratègia i es disposen de forma que plantegen recorreguts oberts i alternatius.

 

1er Premi del jurat