Reforma Habitatge MS

Reforma Habitatge MS

En un ampli habitatge de les finques sobre els pòrtics del Passeig Mallorca, una distribució excessivament compartimentada es transforma en un espai fluid i diàfan, que afavoreix les relacions entre les diferents estances, es construeix un nou paisatge domèstic a la generosa espaialitat de l’habitatge, modificant l’esquema rígid existent, implantant un nou esquema d’espais fluids i oberts que assumeixen funcions múltiples i variables. La circulació al voltant del nucli de serveis pren especial protagonisme, i es converteix en una referència visual des de tots els punts de l’habitatge. El blanc, la fusta i el vidre són els elements predominants. El mobiliari, concís cedeix el protagonisme als seus habitants.