Projecte per un Pavelló Triple Poliesportiu en el Sector de l’Olivar Gran a Figueres.
Concurs 4º PREMI

Projecte per un Pavelló Triple Poliesportiu en el Sector de l’Olivar Gran a Figueres.
Concurs 4º PREMI

L’encaix urbà de la proposta pretén resoldre la volumetria definida en els estudis previs redactats al 2016, i que són la pauta per organitzar el futur conjunt esportiu de l’Olivar Gran, de manera que
contingui les millors condicions en quant a funcionalitat, caràcter i ecoeficiència.

Aquest estudi global es genera de forma flexible perquè es pugui construir en varies fases i cap d’elles invalidi a les altres, de forma que s’estableixen els criteris d’accessos i usos de forma global.

Així, s’ha realitzat un estudi funcional, de mobilitat i espaial de tot el conjunt. De manera que la primera fase on es construeix el pavelló contempla el funcionament de la resta, i a la inversa.

Es preveu que el funcionament del pavelló permeti l’aforament i accés de 350 persones en grades i 4000 persones en pista per esdeveniments concrets.

Es produeix l’accés principal des del carrer consolidat Sebastià Trullol. Hi haurà un accés rodat directe a la zona d’aparcament i una altre de peatonal, que a través d’una plaça pública de nova creació, donarà accés al recinte. Aquesta plaça pública podrà donar accés al pavelló, al futur recinte esportiu, a la zona d’aparcament i accés d’espectacles de forma independent i flexible.

Es manté com a idea general la traça de l’eix vertebrador del conjunt proposat als estudis previs facilitats per l’Ajuntament. Aquest eix permet relacionar totes les peces del conjunt, definint espais de grades, accessos, terrasses, etc.