Portal del Coneixement. Pla de millora urbana de l’ordenació del Campus Sud, Barcelona

Portal del Coneixement. Pla de millora urbana de l’ordenació del Campus Sud, Barcelona

El Pla de Millora urbana planteja la reordenació volumètrica de les edificacions d’ambdues universitats, la UB i la UPC, alhora que configura i articula els espais públics per a fer funcionar tot el conjunt com un únic campus, i intervé en la ordenació de la circulació viària pròpia i de l’entorn immediat.

Les edificacions proposades generen continuïtat en les plantes baixes del conjunt del Campus reconeixent el límit de les parcel·les. A les plantes superiors, una geometria aïllada reconeixible respon a una escala major de la ciutat.