Nou Institut d’Educació Secundària a Vilablareix.
Concurs 1r PREMI

Nou Institut d’Educació Secundària a Vilablareix.
Concurs 1r PREMI

El nou Institut es situa en una parcel·la al límit entre el teixit residencial i l’industrial, donant front a una de les avingudes més importants del sector industrial al llindar d’un futur
equipament de la ciutat. La implantació reconeix la importància de l’avinguda principal, des de la qual s’accedeix al centre, i es disposa amb alineació de la façana principal però sense renunciar a una seqüència de filtres que permeten distanciar-se del carrer.

Es planteja una plaça pública -espai previ públic-, com element urbà que afavoreix l’accés al centre i que permet aglutinar tots els estudiants a les hores de màxim flux.

Així la proposta es sintetitza en volum compacte alineat al carrer consolidat i un volum menor que conté el gimnàs i el menjador en l’interior de la parcel·la. La zona de jocs s’obra a la bona orientació sud i es consoliden les façanes de component nord i oest. L’alineació a carrer permet una òptima orientació de les aules; totes les aules d’ús permanent estan orientades a nord i les aules complementàries, tallers, etc a sud.

El model tipològic plantejat és de caràcter compacte amb un passadís central lluminós i generós, i aules a ambdues bandes. Un volum econòmic, compacte, flexible i eficient.

Primer premi en el concurs d’avantprojectes convocat per Infraestructures.