Nova Centralitat de Valldoreix.
Concurs 1r PREMI

Nova Centralitat de Valldoreix.
Concurs 1r PREMI

La proposta urbana va més enllà del límit del solar i pretén potenciar l’eix de vianants que connecta l’estació del ferrocarril amb l’espai que acollirà els nous equipaments. Obrir una clariana en el bosc verd i d’edificacions que defineixen aquesta ciutat jardí, és l’objectiu d’una proposta que situa els nous edificis visibles al voltant d’un únic espai, una àgora que aglutina les activitats públiques. Un seguit de plataformes horitzontals resolen la relació amb la topografia i contenen el programa de major dimensió (Comerç i aparcament). La resta d’edificis singulars prenen la proporció de les viles de l’entorn.