Nova Bocana, Port de Barcelona | Marina Vela

Nova Bocana, Port de Barcelona | Marina Vela

Projecte per a la nova façana de l’Edifici Dic, la Marina Seca i l’Edifici Mirador

La transformació del litoral de Barcelona, especialment de la Nova Bocana, està formada per una seqüència d’intervencions que generen un nou espai d’ús públic obert a la ciutadania. Especialment es defineixen dos nous espais; l’Edifici Dic amb la seva rambla per als vianants, i del qual forma part l’Edifici Mirador, com a culminació del nou passeig.

L’edifici Dic, amb els seus més de 600 metres de longitud s’entén com un element unitari a escala metropolitana, que correspon més a una infraestructura que a un edifici. La materialitat de la seva façana principal a base de roques extretes del dragatge del propi port actua com a suport formal del projecte.  Uns gabions de pedres s’ordenen rítmicament formant panells que conformen una façana ventilada que amaga en la seva interior zones d’aparcament i serveis portuaris varis. Pel costat mar, el dic presenta unes grans roques que trenquen les ones, per l’altre, el costat port, unes pedres de menor grandària constitueixen una lleugera gelosia que levita oferint un joc de transparències. Damunt, un passeig públic que permet a la ciutat endinsar-se en la mar.

D’altra banda, l’Edifici Mirador, està situat en una ubicació molt singular, en l’extrem d’un nou passeig, que s’entén com un nou final, ja no sols del port, sinó de la pròpia ciutat. L’Edifici Mirador és també una infraestructura, en aquest cas un pont.  Un pont que no salva un accident topogràfic, sinó que emmarca un paisatge com a final de recorregut. Sota el pont s’ofereix un gran porxo d’espai públic a l’ombra; damunt del pont, una terrassa mirador i penjant d’ell, una planta restaurant. Formalment es defineix per la seva estructura de formigó postesat que salva llums importants.  Es revesteix de panells ranurats de formigó prefabricat, que gràcies a la seva forma i textura adquireixen un aspecte petri d’acord amb totes aquestes roques que constitueixen les infraestructures portuàries.