Nou Hospital d’Atenció Intermèdia del Sector de Llevant a Felanitx, Mallorca
Concurs 1r PREMI

Nou Hospital d’Atenció Intermèdia del Sector de Llevant a Felanitx, Mallorca
Concurs 1r PREMI

El plantejament de projecte pretén dotar de valor l’entorn on es situa la nova edificació per a la construcció del nou Hospital d’Atenció Intermèdia de Felanitx, SA MOLA DE FELANITX, una àrea verda de qualitat on es proposarà afavorir la riquesa de relacions en espais fluids i les visuals cap un indret paisatgístic únic.

Hi ha una actitud de preocupació mediambiental des dels primers plantejaments, una actitud de respecte cap al lloc, un lloc amb identitat pròpia, amb llum i vegetació mediterrànies. Des dels camins existents, es produeix un accés natural al centre; passejar, descansar, entendre des de l’accés el lloc i l’edificació. Es tracta de potenciar els recorreguts existents i resoldre amb un espai exterior a mode de porxo l’accés al nou Edifici.

Tenint en compte l’actual situació d’austeritat i eficàcia necessària, no s’entendria el plantejament d’un projecte amb excessives expectatives formals que resultarien totalment prescindibles. Per a nosaltres és important garantir que l’edifici es podrà realitzar amb el pressupost previst, amb el 0 % de desviacions i invertint una partida pressupostària important en l’interior; en la qualitat acústica dels espais, la qualitat climàtica i ambiental de l’usuari, en equipaments sanitaris d’última generació necessaris per un Edifici sanitari
d’última generació . Això és possible si fem un exercici de contenció i un rigorós control de les despeses del projecte.

L’Edifici s’adequa de forma estricta a la normativa especifica del Pla Urbanístic en la seva volumetria, posició en el solar i superfícies computables. Es important permetre en la nova edificació l’adaptació a la topografia; així, en la planta baixa l’ocupació es menor i permet la continuïtat visual cap a l’interior de la zona verda. La planta baixa s’entén com a continuïtat, en tractament i material, dels marges existents.

Es planteja una volumetria compacta de dues plantes y quatre barres en la traça perpendicular a la topografia, que permet l’aparició de patis o eixos vegetals que milloren la il·luminació, ventilació i privacitat de les habitacions, així com la continuïtat visual amb la zona de Sa Mola.

Els accessos formen part de la resposta paisatgística del conjunt, un jardí mediterrani permetrà l’aparcament i serà la continuació natural del eixos vegetals que recorren els patis de l’edificació. S’ha tingut especial cura en aquest projecte en la integració de l’edifici amb l’entorn, considerant en el seu disseny els aspectes micro climàtics, de biodiversitat local i de naturalització.