Nou Equipament Esportiu al Camp del Ferro
Concurs 1r PREMI

Nou Equipament Esportiu al Camp del Ferro
Concurs 1r PREMI

Equipament esportiu que es decideix semisoterrar a causa de les dimensions reduïdes del solar, la gran volumetria del programa i de la zona d’alta densitat on se situa.

Aquesta decisió de projecte, d’una banda, allibera l’impacte visual sobre la ciutat i hi aporta espai públic; d’altra banda, millora l’eficiència energètica de l’edifici des de la pròpia volumetria.

La revisió de les tècniques constructives locals (la ceràmica) aporta tant els criteris buscats d’austeritat de recursos i mitjans com els d’expressió formal. Com a resultat es projecten façanes d’obra vista (material amb un bon envelliment i llarga durada) que alternen buits i plens; zones opaques, translúcides i transparents; i peces ceràmiques de diferents formats i colors.

Decisions com la volumetria de l’edifici, l’ús de protecció solar amb gelosies o l’existència de ventilacions creuades, han minimitzat els requeriments energètics de l’edifici que ha assolit el certificat Leed Gold.

Primer premi al concurs d’avantprojectes convocat per BIMSA.