Nou Equipament Esportiu al Camp del Ferro
Concurs 1r PREMI

Nou Equipament Esportiu al Camp del Ferro
Concurs 1r PREMI

Equipament esportiu que es decideix semisoterrar a causa de les dimensions reduïdes del solar, la gran volumetria del programa i de la zona d’alta densitat on se situa.

Aquesta decisió de projecte, d’una banda, allibera l’impacte visual sobre la ciutat i hi aporta espai públic; d’altra banda, millora l’eficiència energètica de l’edifici des de la pròpia volumetria.

La revisió de les tècniques constructives locals (la ceràmica) aporta tant els criteris buscats d’austeritat de recursos i mitjans com els d’expressió formal. Com a resultat es projecten façanes d’obra vista (material amb un bon envelliment i llarga durada) que alternen buits i plens; zones opaques, translúcides i transparents; i peces ceràmiques de diferents formats i colors.

Decisions com la volumetria de l’edifici, l’ús de protecció solar amb gelosies o l’existència de ventilacions creuades, han minimitzat els requeriments energètics de l’edifici que ha assolit el certificat Leed Gold.

Premis:

2022. Building of the year ArchDaily. Edificio del año Archdaily. International prize. Premio Internacional
2021. IAKS Award Bronze Camp del Ferro. IAKS Award Bronze Camp del Ferro. International prize. Premio Internacional
2021. XV BEAU. Spanish Architecture and Urbanism Biennial. Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Selected Work Obra seleccionada
2020. Ceramic Awards Ascer XIX. Premios Cerámica Ascer XIX. Finalist Finalista