Nou Edifici Interdepartamental en el Campus de la UIB, Palma de Mallorca
Concurs 1r PREMI

Nou Edifici Interdepartamental en el Campus de la UIB, Palma de Mallorca
Concurs 1r PREMI

El plantejament de projecte pretén dotar de valor l’espai exterior de l’entorn de la nova edificació, amb diferents tipus d’espais qualificats per a diferents activitats, i amb una riquesa de relacions en espais fluids, afavorint la mobilitat i la mentalitat oberta de l’educació que s’imparteix en un edifici per a estudiants universitaris.

Hi ha una actitud de preocupació mediambiental des dels primers plantejaments, una actitud de respecte cap al lloc, un lloc amb identitat pròpia, amb llum i vegetació mediterrànies. L’ocupació del lloc serà la mateixa que la construcció actual. Des dels camins existents, es produeix un accés natural al centre formant part del recorregut habitual del Campus; passejar, descansar, entendre des de l’accés el lloc i l’edificació. Es tracta de potenciar els recorreguts existents i resoldre amb un espai exterior a mode de porxo l’accés al nou centre i a l’existent Beatriu de Pinós al mateix temps, sense entorpir les circulacions del Campus. Serà així un vestíbul exterior travessable l’element que resoldrà la ròtula entre les dues edificacions.

L’Edifici s’adequa de forma estricta al Pla Urbanístic del campus de la UIB en la seva volumetria, posició en el solar i superfícies computables. El compliment de la normativa específica del solar defineix els gàlibs obligatoris en l’encaix de la relació de l’edifici amb el Beatriu de Pinós i la topografia.

Es planteja una volumetria compacta de tres plantes en la traça perpendicular que defineix l’edifici veí Beatriu de Pinós. Els accessos es produeixen des dels extrems de la nova edificació. El porxo travessable de la cantonada permet unificar l’accés als dos centres sense la necessitat d’accedir a cap d’ells. El programa més públic, que pot donar servei a tot el Campus (banc i llibreria), s’estableix en aquest espai aixopluc i passant del porxo.

Per assumir amb flexibilitat tant la distribució interna d’usos com el paper urbà dins del conjunt docent, l’edifici que agrupa aules, laboratoris i despatxos adopta la forma d’un prisma regular, compacte i neutre. La volumetria resultant troba en aquest plantejament el tret identificatiu.

Un edifici lleuger, compacte, flexible, eficient i econòmic.

Entenem l’edifici com un sistema autònom d’estalvi energètic i descentralitzador de la distribució energètica local (smart grid). Es potencien els sistemes passius i Senzills. Es projecta una edificació de baixa tecnificació, que aconsegueix una elevada eficiència ambiental Partint d’estratègies de disminució de la demanda energètica i d’utilització de sistemes estructurals i constructius econòmics.