Museu Arqueològic de Calvià. Concurs

Museu Arqueològic de Calvià. Concurs

Camins, ombres, jaciments, talaies, túmuls, miradors, un ric patrimoni etnològic. Recórrer, penetrar, lliscar, continuar, observar, entendre, despertar, descansar, amb el públic com a principal protagonista en la seva visita al parc i en extensió al museu, disposat com un assentament en el territori.

La nova construcció s’incorpora al parc amb la morfologia circular, desvinculada de la de l’entorn urbà. Aquesta successió de peces relaciona l’estratègia formal amb el context del museu.