Institut d’Educació Secundària Les Aimerigues.
Concurs 1r PREMI

Institut d’Educació Secundària Les Aimerigues.
Concurs 1r PREMI

El nou Institut es situa en una parcel·la al límit del teixit d’habitatges en el sector de les Aimerigues, al llindar d’un futur creixement de ciutat i una àrea de parcs d’importants dimensions limitats pel carrer d’Icària.

La implantació es defineix des de la ubicació dels volums de l’edificació dins de la parcel·la: un volum compacte alineat al carrer consolidada de Pablo Iglesias i un volum menor que conté el gimnàs i que defineix l’accés a través de l’espai públic i el porxo.

El model tipològic plantejat és de caràcter compacte amb un passadís central lluminós i generós, amb aules a banda i banda. Un volum econòmic, compacte, flexible i eficient:

Econòmic, per la seva senzillesa constructiva i els ajustats metres quadrats construïts en relació a el programa de necessitats sol·licitat.

Compacte, en el fet que ocupa menys territori i allibera espai de jocs amb mesures coherents per a les activitats d’oci, sense espais residuals, facilitant el control de l’espai exterior i permetent una fàcil ampliació.

Flexible, els programes docents tenen una mutabilitat important i cada vegada més, l’operativitat de centre necessita d’una gran flexibilitat per poder donar cabuda a usos diferents al llarg de el temps. Es garanteixen els accessos independents, sense haver d’entrar a el centre, per al gimnàs, la biblioteca, l’AMPA, i els lavabos exteriors.

Eficient, la compacitat ajuda a minimitzar les pèrdues energètiques; la crugia òptima i la construcció en sec són sistemes passius que ajuden a reduir la petjada de carboni de l’edifici.

Reducció de la petjada ecològica: ús de materials no contaminants, durables i fàcilment reciclables; ús d’energies renovables; sistemes de control, gestió de residus i ús de la tecnologia BIM en el procés de projecte i construcció.

Es disposen les aules en el volum alineat al carrer Pablo Iglesias, formalitzant una de les tanques de centre sense generar espais residuals. El gimnàs es disposa donant front al carrer d’Icària, acompanyant l’accés, amb un primer espai arbrat que servirà per a aparcament de bicicletes. Entre els dos volums es genera un porxo orientat a sud, a través d’el qual s’accedeix a l’institut i al gimnàs.

En quan als materials utilitzats, s’aposta per l’ús de la ceràmica en façana amb diversos tipus d’aparells, per generar diferents textures, fent referència a la tradició d’arquitectura industrial de la ciutat.

La resta de tancaments són de vidre, policarbonat cel·lular i revestiment de pi cuperitzat en algunes zones de planta baixa. La protecció solar es realitza a base de lames ceràmiques orientables que eviten la radiació directa, però permeten l’entrada de llum difusa. La seva altura s’ajusta per evitar el sol directe però permetre vistes a l’exterior.

Premis:

2021. XV BEAU. Spanish Architecture and Urbanism Biennial. Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo Finalist Finalista
2019. XV Ceramic Awards Hispalyt. Premios Cerámica Hispalyt. Special Honour Mencion especial obra no residencial
2018. Catalan Architecture Sample. Muestra de Arquitectura Catalana