IES Damià Huguet

IES Damià Huguet

L’edifici es situa en un solar de petita dimensió situat a la perifèria del poble de Camps a l’illa de Mallorca. La forma trapezoïdal de la parcel·la marca la disposició de la volumetria i el seu programa específic.

S’estableix la lectura d’una doble escala; una escala major, més llunyana, que es percep en l’arribada a l’edifici des del poble, a través d’una composició horitzontal establint l’analogia amb les parets de tapial existents. I una segona escala menor, relacionada amb l’àrea de jocs del recinte, a escala de l’usuari, amb els volums dels tallers produint els porxos necessaris en l’àrea de lleure.

 

Finalista Premis d’arquitectura de Mallorca 2002-2003 | 2005, categoria d’edifici públic o col·lectiu