Hospital Provincial de Menongue, Angola

Hospital Provincial de Menongue, Angola

Hospital de 200 llits i habitatges per a 25 metges.
L’ampliació de l’Hospital Provincial de Menongue a Angola defineix un model tipològic flexible i funcional. La nova edificació es situa, en una sola planta, al voltant d’un pati ocupat per l’edificació existent. Així, els límits del recinte es defineixen d’una forma precisa en l’exterior i les relacions entre interior i exterior en l’àmbit del pati es dilueixen, incorporant un espai lliure de caràcter privat per al pacient.
Una placa perforada definida per una sèrie de patis i recorreguts organitza el conjunt edificatori. Sistemes constructius prefabricats, en sec, i una estructura modular metàl·lica a manera de mecano, fan possible el control constructiu i econòmic en un lloc amb escassetat de recursos i indústria per a la construcció d’aquest tipus d’infraestructures.