Habitatges Aparellats JM

Habitatges Aparellats JM

Aquests habitatges aparellats situats a la zona residencial perifèrica de Palma de Mallorca, redefineixen el model tipològic d’habitatge en filera amb la presència d’un pati a l’interior del seu límit volumètric. Un espai privat, que evita les mirades alienes i produeix la transició a l’interior.

La resta de l’habitatge s’obre a la bona orientació i les vistes del parc pròxim al solar. La geometria austera i senzilla pretén diluir-se, sense cridar, en un entorn castigat per l’eclecticisme residencial.