Facultat d’Infemeria per la Universitat de les Illes Balears. Concurs 1r PREMI

Facultat d’Infemeria per la Universitat de les Illes Balears. Concurs 1r PREMI

De les necessitats contradictòries entre la mínima ocupació -per tant màxima compacitat-  i unes  condicions òptimes naturals de ventilació i assoleiament, sorgeix la figura d’un rectangle compacte foradat que adequa l’ús previst a les condicions físiques del lloc i el seu microclima; un rectangle proper al límit ponent del solar que permet l’acord topogràfic amb el caminal d’accés, únic, a l’edifici. D’aquí, un vestíbul lineal transparent abocat al parc i a la Universitat, bé per passadissos oberts cap a les aules, bé per escales als despatxos del pis superior.

Es pretén limitar la demanda energètica de l’edifici i la conseqüent emissió de CO2 a l’atmosfera. Per això es recorre, primer, a l’arquitectura. La tipologia edificatòria, blocs lineals i patis intermitjos envoltats per tres bandes, permet dotar a totes les aules d’una bona orientació i ventilació adequada, facilitant la captació de llum solar, protegint-la de l’excés de radiació directa.