Palau d’Esports Jocs del Mediterrani, Tarragona 2017. Concurs 1r PREMI

Palau d’Esports Jocs del Mediterrani, Tarragona 2017. Concurs 1r PREMI

Es construeix un Pavelló esportiu capaç d’albergar la principal activitat esportiva dels Jocs del Mediterrani 2018. El Palau d’Esports Catalunya, amb una capacitat per a 5000 persones, presideix l’anell olímpic de la zona de Campclar a Tarragona, en un futur, l’espai esportiu de referència de la ciutat.

En la façana sud de l’edifici es produeix l’accés habitual al Palau, des de l’eix vertebrador que organitza el complex esportiu; aquest accés resoldrà el funcionament diari. L’accés exclusiu per a grans esdeveniments esportius es realitzarà des de la façana nord, més propera a la ciutat.

Es modifica la topografia de l’entorn immediat del Palau, apareix així una zona semi enterrada que conté programa funcional, i que permet suavitzar la presència de l’edifici en el paisatge. Aquesta modificació topogràfica millora la inèrcia tèrmica del conjunt. Aquest fet es veu reforçat amb la disposició de pous canadencs per a la renovació d’aire que permet resoldre la climatització en l’ús diari de l’equipament de forma passiva.

L’edifici es resol en un únic volum que es desenvolupa bàsicament en dos nivells. La dimensió de l’edifici ve donada per la mesura de l’espai central, que permetrà albergar 3 pistes de 44x22m de forma contígua, aportant una important flexibilitat d’ús.

La tradició de la Tarraco romana ens fa pensar en la ceràmica com a material principal, un material que serà el suport formal de l’edifici. Utilitzat en el pla del sòl, la façana i la coberta, en les seves diferents versions, atorga unitat al conjunt edificat.

Es planteja una doble façana en el Pavelló, com a protecció solar: la façana interior està formada per una combinació de panells sandvitx amb acabat de xapa ondulada galvanitzada pre lacada per tots dos costats, panells de policarbonat cel·lular, i mòduls de finestres practicables. En el pla exterior unes lames fixes ceràmiques, disposades segons l’orientació i posició en altura, confereixen la imatge de l’edifici i protegeixen de la radiació solar, evitant la incidència directa sobre l’espai de les pistes de joc.

Premis:

2020. NAN Awards. Roof of the Sports Center. Material category. Premios NAN. Cubierta del Polideportivo. Categoria materiales. Selected Work Obra seleccionada