Edifici de 56 habitatges HPO i aparcament a Sant Sadurní d’Anoia. Concurs 1r PREMI

Edifici de 56 habitatges HPO i aparcament a Sant Sadurní d’Anoia. Concurs 1r PREMI

L’edifici es presenta com un volum neutre en el nou eixample de la perifèria de Sant Sadurní d’Anoia, comarca de l’Alt Penedès.
Es planteja un conjunt de 56 habitatges en un edifici lineal que reconeix l’alineació del carrer a la façana nord, i que es fragmenta a la façana sud, de manera que apareixen patis oberts que afavoreixen que tots els habitatges disposin de ventilació creuada i orientacions favorables.
Els habitatges, compactes i flexibles; compactes tant en l’agregació d’habitatges al voltant dels nuclis d’accessos, per tal de minimitzar les superfícies d’espais comuns, com en la unió de peces tècniques entre elles, permeten l’estandardització de sistemes constructius i un alt grau de control energètic.