Edifici de 48 habitatges HPO i aparcament a Torrelles. Concurs 1r PREMI

Edifici de 48 habitatges HPO i aparcament a Torrelles. Concurs 1r PREMI

El projecte es situa a la perifèria de Torrelles de Llobregat, en un entorn rural en procés d’urbanització. Fragmentar i compactar l’edificació en paquets permetia reduir l’impacte de la construcció en el territori i resoldre la relació amb el lloc i la topografia.

En aquest tipus d’habitatge públic, el bloc paral·lelepipèdic té moltes avantatges eco-biològiques, racionals i constructives: permet la mínima petjada en el territori; la inserció en el paisatge que es resol sense violències volumètriques ni estètiques; la profunditat racional (13,5 m), un adequat assoleiament i una bona ventilació.

Premis:

Obra seleccionada per la OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic) com a mostra exemplar d’Eco Innovació

Primer Premi AVS 2010 en Obra Nova

Obra Seleccionada en el V Premio de Arquitectura Enor

Seleccionat 1a Fase Premis Ugo Rivolta 2013