Edifici 20 habitatges HPO i aparcament a Badalona. Concurs 1r PREMI

Edifici 20 habitatges HPO i aparcament a Badalona. Concurs 1r PREMI

D’acord amb un planejament existent, l’edifici es configura com un bloc simètric amb orientació nord-sud. En vers la mida dels habitatges sol·licitats s’estableix una agregació de 4 habitatges per planta en 5 altures.

Aprofitant la topografia de l’emplaçament, a la planta semisoterrani es resol l’aparcament i alhora l’accés al vestíbul de l’edifici, això permet un aprofitament màxim de l’edificabilitat de la parcel·la, dedicat exclusivament a superfície d’habitatge.

Formalment, l’edifici es planteja de forma unitària, valorant específicament cadascuna de les seves orientacions.