Complex Esportiu amb Piscina a Palau Solità i Plegamans
Concurs 1r PREMI

Complex Esportiu amb Piscina a Palau Solità i Plegamans
Concurs 1r PREMI

El conjunt esportiu s’implanta a una parcel·la privilegiada amb un lleuger pendent a sud i un entorn paisatgístic que transcorre per la Riera de Caldes. El solar limita amb el teixit urbà residencial, el teixit industrial i la zona verda que envolta la riera. El nou equipament pretén ampliar amb el caràcter, la zona verda de la riera. La futura edificació i les zones annexes formaran part de la zona verda amb la disposició, els accessos i el caràcter.

Es millora la qualitat paisatgística, augmentant l’espai verd i incorporant zones lúdiques i estar independents de l’ús propi de l’equipament. Es planteja un espai previ d’accés exterior on es podria situar un punt d’informació de rutes que cal fer a peu o amb bicicleta, un punt de reparació i neteja de bicicletes oberta a tothom, un espai familiar controlat, etc. Aquest espai està vinculat amb la terrassa generosa del bar-cafeteria, amb la possibilitat que aquest pugui tenir un ús extern sense necessitat dobrir el centre, amb un horari independent.

Tindrà dos accessos, el principal, des de l’Avinguda de l’Ebre, i un de secundari, des del c/ Maria Aurèlia Capmany que recollirà el flux de vianants des del centre urbà.

Es proposa un edifici compacte, eficient i flexible de caràcter lleuger, que dialogui amb lentorn paisatgístic de lentorn. La sostenibilitat i la integració a la zona verda són al centre del plantejament de la proposta, amb un equipament de baix impacte visual i alineat a l’entorn on s’ubica. Es contempla una construcció dimpacte zero, amb un edifici compacte, eficient i flexible de caràcter lleuger.

L’edifici resol el programa de necessitats en dues plantes de manera compacta, minimitzant l’ocupació del territori i optimitzant la inversió econòmica; amb menor recorregut de façana i superfície de coberta. Al seu interior, la comunicació visual de les diferents parts del programa i la il·luminació natural de tots els espais millora la qualitat espacial interior.

L’edifici resol el programa de necessitats en dues plantes de forma compacta, minimitzant l’ocupació del territori i optimitzant la inversió econòmica; amb menys recorregut de façana i superfície de coberta. A l’interior, la comunicació visual de les diferents parts del programa i la il·luminació natural de tots els espais millora la qualitat espacial interior.

A la planta baixa s’ubiquen la piscina i zona d’aigües, vestuaris i bar, ia la planta primera, les sales d’activitats i el gimnàs, amb un espai exterior amb vistes a la riera.

Es planteja una ocupació de la parcel·la per franges horitzontals; això permet l’execució de les diferents parts del programa a diferents etapes.