CEIP Sant Roc d’Olot. Centre d’Educació Infantil i Primària. Concurs 1r PREMI

CEIP Sant Roc d’Olot. Centre d’Educació Infantil i Primària. Concurs 1r PREMI

La intervenció a Olot, una substitució integral de la totalitat del centre escolar existent, es resol amb una tipologia edificatòria a base de plens i buits, amb patis de petita dimensió que resolen la ventilació creuada i la il·luminació del programa de necessitats.

Es milloren els condicionants urbans existents, ampliant els accessos i millorant les connexions amb els equipaments públics veïns.

El maó del color de la terra de l’entorn i l’escassa altura del conjunt permeten suavitzar la presència del conjunt edificatori, en una zona emmarcada pel paisatge de l’entorn.

 

Primer Premi d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2013

Finalista als Premis Arquitectura Plus 2013

Seleccionada a la XII Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme

Obra seleccionada per a la seva inclusió en el Llibre del XII Premio del Ladrillo 2011-2013