CEIP Sant Roc d’Olot. Centre d’Educació Infantil i Primària. Concurs 1r PREMI

CEIP Sant Roc d’Olot. Centre d’Educació Infantil i Primària. Concurs 1r PREMI

La intervenció a Olot, una substitució integral de la totalitat del centre escolar existent, es resol amb una tipologia edificatòria a base de plens i buits, amb patis de petita dimensió que resolen la ventilació creuada i la il·luminació del programa de necessitats.

Es milloren els condicionants urbans existents, ampliant els accessos i millorant les connexions amb els equipaments públics veïns.

El maó del color de la terra de l’entorn i l’escassa altura del conjunt permeten suavitzar la presència del conjunt edificatori, en una zona emmarcada pel paisatge de l’entorn.

Premis:

Primer Premi d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2013

Finalista als Premis Arquitectura Plus 2013

Seleccionada a la XII Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme

Obra seleccionada per a la seva inclusió en el Llibre del XII Premio del Ladrillo 2011-2013