CEIP Molí d’en Xema i Escoleta Son Boga, a Manacor

CEIP Molí d’en Xema i Escoleta Son Boga, a Manacor

L’edificació del Centre Escolar inclou en una sola edificació de caràcter lineal tot el cicle escolar de l’infant fins al batxillerat; la distribució lineal de programes per edats, estructurada al llarg de l’edifici d’un manera successiva, afavoreix l’ús del centre i permet la compacitat del conjunt en un solar limitat per la seva dimensió.

Aquesta edificació lineal serveix de límit a la ciutat construïda donada la seva posició perifèrica, a partir de la qual apareixen camps de cultiu.

Premis:

2014. Mallorca Architecture Awards 2011-2013 Premios de Arquitectura de Mallorca 2011-2013 Best Public Building Mejor Edificio Público
2012. FAD 2012 Award Selected Work Obra seleccionada