Casa MS, Bunyola (Mallorca)

Casa MS, Bunyola (Mallorca)

La casa MS es situa en una zona rural de la població de Bunyola, prop de la Serra de la Tramuntana a Mallorca. Des de l’origen del projecte sorgeix la idea d’edificar a la zona amb menor pendent i en una posició central de la parcel·la, de manera que s’intenta minimitzar la presència al lloc i dominar des d’aquesta posició la totalitat del solar.

L’empremta construïda a l’entorn queda definida pels límits de l’edificació, sense intervenir en la resta del solar, conservant el paisatge immediat.

Es genera un pla de referència a 50 cm per sobre del terreny natural. Sobre aquesta plataforma rectangular reposa un volum tancat en si mateix, una casa pati, que s’obre cap al sud/sud-est per afavorir un bon assolejament i que defineix un espai propi i acollidor. Un impluvium com a referència a la tradicional arquitectura mediterrània. A nord un gran finestral permet contemplar el paisatge.

El perímetre de l’edificació conté unes obertures regulars per permetre l’entrada de llum i la ventilació natural. La distribució de les estades es resol al voltant del pati. Es dilueixen els límits entre l’interior i l’exterior mitjançant un sistema de corredisses, a finestres i persianes, integrat al mur de tancament, el funcionament del qual permet al conjunt actuar com un umbracle en temporades de bon temps.

S’ha treballat amb solucions senzilles però eficaces que tenen l’origen a l’arquitectura popular. L’edificació s’integra a l’entorn existent a la seva tipologia compositiva, formal i constructiva així com en l’elecció dels materials; fusta local, morter de calç, teula ceràmica, canyís i persiana mallorquina. Aspectes que contribueixen a la integració a l’entorn però també al concepte de construcció quilòmetre zero.