Aparthotel a l’Avinguda Balboa, Panama

Aparthotel a l’Avinguda Balboa, Panama

L’edifici ubicat a l’Avinguda Balboa, molt a prop de restaurants, comerços, del centre bancari i financer de la Ciutat de Panamà, estarà
destinat a apartaments de gran qualitat, amb diversos nivells destinats a àrea social i restaurants, amb vistes panoràmiques de 360 ​​graus a la ciutat i la badia de Panamà, i altres serveis com gimnàs, terrassa coberta i oberta, piscina, sales de reunions, sala de jocs, seguretat les 24 hores, Wellness Center & Spa, diversos pisos per a estacionaments de vehicles, etc.
L’ús de sistemes passius en el conjunt de l’obra és una actitud constant al llarg de tot el procés projectual, que permet un major confort dels usuaris i una major eficiència energètica de l’edifici; això es transforma en una reducció considerable de costos directes per als seus usuaris i la reducció d’emissions de carboni a l’atmosfera.
Es pretén obtenir un alt nivell d’eficiència energètica, amb el benefici que això suposa per a les grans edificacions de la ciutat de Panamà.