Una ciutat anomenada Espanya

Any: 2010

Modificació Puntual del PGOU de Palma – Sector Llevant. Façana Marítima, Palma de Mallorca