Habitatge protegit metropolità 1995-2003

Edifici de 20 habitatges HPO i aparcament al Torrent de la Font, Sector I. Badalona (en construcció)

 

Editat per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’IMPSOL.

pàg. 179-180

informació del projecte AQUÍ