PROJECTE I CIUTAT. Projectes V tarda

Ampliació de l’ajuntament de Rødovre (Jacobsen). 29/01/2018 16:30. Cinquena Planta ETSAB. Barcelona

Professors invitats: Sulkin-Marchissio