Habitatge Protegit Metropolità 2004 – 2014

Any: 2015

Edifici de 20 habitatges HPO i aparcament a Badalona
Edifici de 48 habitatges HPO i aparcament a Torrelles