Bàrbara Balanzó Moral


1971
Barcelona
1997 ARQUITECTE per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
1997 Comparteix despatx professional amb l’arquitecte Antoni Barceló Baeza.

Cursos rebuts
1999
Escola Professional Josep Lluís Sert. Curs de post-grau de Diagnosi, Reparació i Manteniment d’Edificis d’Habitatge, dirigit per César Diaz.
2000 Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. Curs d’Arquitectura Escolar.
2001 Rehabilitació d’edificis: criteris per la intervenció constructiva.