Àrea Metropolitana de Barcelona. 2003_2007

Any: 2007

Edifici de 20 habitatges HPO i aparcament a Badalona.
Edifici de 20 habitatges HPO i aparcament al Torrent de la Font, Sector I. Badalona

Editat per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’IMPSOL.

pàg. 113