44 Young International Architects, Barcelona

Inauguració de l’Exposició al Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona

El Centre d’Art Santa Mònica acull l’exposició “44 Young Architects 2007” d’arquitectes europeus i americans, del 17 al 23 d’octubre.
Inauguració i debat el 17OCT a les 19h, al claustre del CASM

Conferència de bbarquitectes el 23OCT a les 17.15h, al claustre del CASM

link AE Arquitectura SCALAE