3r Premi al Concurs per a la Reconversió de l’Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia

El jurat atorga el Tercer Premi a la proposta presentada per Barceló-Balanzó-Alegre-Lloveras.
Concurs d’Avantprojectes per a Reconversió de l’Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia per al seu ús com Equipament Públic.