Reconversió de l’Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia

Reconversió de l’Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia

Afavorir la màxima accessibilitat i possibilitar una adequada inserció en l’entorn amb una proposta clara i rotunda han estat les decisions fonamentals del projecte.

Es tracta de netejar (eliminar tancaments en mal estat, estructures d’acer a llevant …), polir (adequar cotes amb moviments de terres) i donar esplendor (allò afegit, allò superposat, s’estructurarà a gran escala, fins i tot en el detall), acceptant l’estructura formal de l’edifici existent.

 

3r Premi del jurat